Privatumo politika ir BDAR nuostatai

TRUMPAI:

Mūsų privatumo taisyklės apsaugo jūsų asmeninius duomenis ir užtikrina jų saugumą bei konfidencialumą. Mes gerbiame jūsų teises ir suteikiame galimybę kontroliuoti savo duomenų tvarkymą.

Mes nedalinsime jūsų duomenų su trečiosiomis šalimis be jūsų sutikimo, nebent tai būtina teisės aktų nustatyta tvarka arba siekiant užtikrinti mūsų paslaugų teikimą.

Mes taip pat naudojame tinkamas technines priemones, kad užtikrintume duomenų saugumą. Jei turite klausimų arba norite naudotis savo teisėmis, prašome susisiekti su mumis - mes visuomet pasiruošę padėti.

Privatumo taisyklės:

MB „Žingsneliais“ (toliau – „Mes“ arba „Duomenų valdytojas“) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis mūsų administruojama interneto svetaine www.turinioakademija.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
MB „Žingsneliais“
S. Nėries g. 77, Vilnius
Įm. kodas 306111640
Tel. +37066361045
El. paštas: info@turinioakademija.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyrose be savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimo.

Kokią informaciją apie jus renkame?

 • Informaciją, kurią mums pateikiate registracijos metu (vardas, pavardė, el. pašto adresas).
 • Informaciją, kaip naudojate mūsų svetainę:
  Jeigu Jūs lankotės mūsų internetinėje svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite "Slapukai".
 • Informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių:
  Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras "Facebook" tinkle.
 • Kita mūsų renkama informacija:
  Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu.

  Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis MB „Žingsneliais“ valdomoje interneto svetainėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu,
 • pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims išskyrus šiuos atvejus:
 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikiant paslaugas mūsų partneriams, kartu organizuojantiems MB „Žingsneliais“ rengiamus renginius. Šiems partneriams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Įmonėms, kurios padeda siųsti naujienlaiškius ar atlikti kitus rinkodaros veiksmus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų numatytą tvarką.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Jūsų duomenis saugosime iki 3 metų po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui ir jeigu nesate nieko įsigiję iš MB „Žingsneliais“ valdomos interneto svetainės, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi parduotuvės MB „Žingsneliais“ veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba papildyti savo asmens duomenis, jei jie yra netikslii arba nepilni (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
 • Reikalauti apriboti savo duomenų tvarkymą, jei yra teisėti pagrindai (teisė apriboti);
 • Reikalauti perkelti savo duomenis į kitą duomenų valdytoją (teisė perkelti);
 • Nesutikti su savo duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti).

Jei nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, galite raštu susisiekti su mums adresu info@turinioakademija.lt arba naudoti kitus mūsų nurodytus kontaktinius būdus ir pateikti savo prašymą.

Mes įsipareigojame neduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai reikalauja įstatymai arba tai yra būtina mūsų paslaugų teikimui arba veiklai.

Mes taip pat įgyvendiname įvairias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, praradimo arba sunaikinimo. Tačiau primename, kad nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo būdas internete nėra visiškai saugus, todėl negalime garantuoti duomenų absoliutaus saugumo.

Jūsų asmeninius duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai būtina siekiant įvykdyti nurodytus tikslus, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį duomenų saugojimo laikotarpį arba kai tai yra būtina ginčų arba teisinių reikalavimų gynimui.

Jei turite kokių nors klausimų arba norite naudotis savo teisėmis dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis. Mes stengsimės jums padėti ir atsakyti į jūsų užklausas.
Sukurta su